بوفون: نمی‌دانم بعد از بازنشستگی چه کار می‌کنم

بوفون: نمی‌دانم بعد از بازنشستگی چه کار می‌کنم
جان لوییجی بوفون، دروازبان افسانه‌ای یوونتوس اعتراف کرد که هنوز برنامه مشخصی برای دوران بازنشستگی ندارد و تمام تمرکز خود را بر روی 2 سال باقی مانده دوران بازیگری اش قرار داده است.

بوفون: نمی‌دانم بعد از بازنشستگی چه کار می‌کنم

جان لوییجی بوفون، دروازبان افسانه‌ای یوونتوس اعتراف کرد که هنوز برنامه مشخصی برای دوران بازنشستگی ندارد و تمام تمرکز خود را بر روی 2 سال باقی مانده دوران بازیگری اش قرار داده است.
بوفون: نمی‌دانم بعد از بازنشستگی چه کار می‌کنم

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس