بى‌دلیل کسى را بزرگ نکنیم؛/ واکنش علی کریمی به خرید استقلال (عکس)

بى‌دلیل کسى را بزرگ نکنیم؛/ واکنش علی کریمی به خرید استقلال (عکس)
اسطوره باشگاه پرسپولیس چرخش کاوه رضایی و رفتن او به استقلال تهران را بی‌اهمیت دانست.

بى‌دلیل کسى را بزرگ نکنیم؛/ واکنش علی کریمی به خرید استقلال (عکس)

اسطوره باشگاه پرسپولیس چرخش کاوه رضایی و رفتن او به استقلال تهران را بی‌اهمیت دانست.
بى‌دلیل کسى را بزرگ نکنیم؛/ واکنش علی کریمی به خرید استقلال (عکس)

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس