بیرانوند و تغییر پیراهن در برابر پرسپولیس

بیرانوند و تغییر پیراهن در برابر پرسپولیس
علیرضا بیرانوند که از زمان صحبت های جدی برای حضور در پرسپولیس، نیم فصل دوم را با پیراهن قرمز در زمین حضور می یافت، برابر پرسپولیس پیراهن جدیدی را طراحی کرده است.

بیرانوند و تغییر پیراهن در برابر پرسپولیس

علیرضا بیرانوند که از زمان صحبت های جدی برای حضور در پرسپولیس، نیم فصل دوم را با پیراهن قرمز در زمین حضور می یافت، برابر پرسپولیس پیراهن جدیدی را طراحی کرده است.
بیرانوند و تغییر پیراهن در برابر پرسپولیس

لایسنس نود 32 ورژن 7

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس