بی‌شکستی 2 ساله تیم ملی در بازیهای رسمی

بی‌شکستی 2 ساله تیم ملی در بازیهای رسمی
تیم ملی فوتبال کشورمان در یک دیدار دوستانه برابر مقدونیه به برد 3-1 رسید،تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه 2 سال بی شکستی در بازیهای رسمی است.

بی‌شکستی 2 ساله تیم ملی در بازیهای رسمی

تیم ملی فوتبال کشورمان در یک دیدار دوستانه برابر مقدونیه به برد 3-1 رسید،تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه 2 سال بی شکستی در بازیهای رسمی است.
بی‌شکستی 2 ساله تیم ملی در بازیهای رسمی

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس