تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازارها

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازارها
صدای پای کاهش نرخ سود بانکی روزبه‌روز نزدیک‌تر می‌شود. پس از آنکه بانک پاسارگاد و پارسیان اقدام به کاهش نرخ سود خود کردند، روز گذشته همه بانک‌های کشور اقدام به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد کردند.

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازارها

صدای پای کاهش نرخ سود بانکی روزبه‌روز نزدیک‌تر می‌شود. پس از آنکه بانک پاسارگاد و پارسیان اقدام به کاهش نرخ سود خود کردند، روز گذشته همه بانک‌های کشور اقدام به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد کردند.
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازارها

آلرژی و تغذیه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس