تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در تیم‌ملی‌حل‌ می‌شود

تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در تیم‌ملی‌حل‌ می‌شود
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: امسال مشکل سرباز‌ها را برای حضور در تیم ملی به صورت جدی حل خواهیم کرد.

تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در تیم‌ملی‌حل‌ می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: امسال مشکل سرباز‌ها را برای حضور در تیم ملی به صورت جدی حل خواهیم کرد.
تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در تیم‌ملی‌حل‌ می‌شود

فروش بک لینک

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس