تحقق درآمدهای نفتی با وجود بی‌ ثباتی بازار

تحقق درآمدهای نفتی با وجود بی‌ ثباتی بازار
قیمت نفت خام از نیمه اول سال 1393 با روندی کاهشی مواجه شد و دچار سقوط‌های پیاپی از 110 دلار برای هر بشکه به ارقامی پایین‌تر از تصور تولیدکنندگان شد.

تحقق درآمدهای نفتی با وجود بی‌ ثباتی بازار

قیمت نفت خام از نیمه اول سال 1393 با روندی کاهشی مواجه شد و دچار سقوط‌های پیاپی از 110 دلار برای هر بشکه به ارقامی پایین‌تر از تصور تولیدکنندگان شد.
تحقق درآمدهای نفتی با وجود بی‌ ثباتی بازار

مهارت برتر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس