تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!

تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!
این روزها کمتر بانکی می‌توان یافت که برای اعطای تسهیلات، از مشتری خواستار سپرده بدون برداشت و یا بلوکه بخشی از وام اعطایی نباشد، این موضوع عین تخلف و حرکت بر خلاف دستور العمل بانک مرکزی است.

تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!

این روزها کمتر بانکی می‌توان یافت که برای اعطای تسهیلات، از مشتری خواستار سپرده بدون برداشت و یا بلوکه بخشی از وام اعطایی نباشد، این موضوع عین تخلف و حرکت بر خلاف دستور العمل بانک مرکزی است.
تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!

خبرهای داغ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس