تداوم روند افزایش دمای تهران

تداوم روند افزایش دمای تهران

احد وظیفه  گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، در 24 ساعت آینده در ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و برخی مناطق شمال غرب افزایش ابر و در بعداز ظهر و اوایل شب، رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی می‌شود.وی با اشاره به اینکه در 24 ساعت آینده در مناطق مرزی شرق، غرب و جنوب غرب کشور نیز پدیده گرد و غبار دوراز انتظار نیست، اظهار کرد:  آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی بیانگر موقعیت مرکز طوفان حاره ای در شرق کشور عمان است. انتظار می رود که پیامد حرکت غرب سوی آن، طی روزهای چهارشنبه وپنجشنبه 9 و 10 تیر و افزایش ارتفاع موج در سواحل جنوب شرقی کشور بین دو تا سه متر باشد. مدیر کل یش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه دمای کل کشور روند افزایش نسبی دما را طی می کند، افزود: در استان تهران نیز تا اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده روند افزایش دما را خواهیم داشت، بنابراین آسمان تهران در روز چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 تیر، صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای 39 و 28 و 40 و 28 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

تداوم روند افزایش دمای تهران

احد وظیفه  گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، در 24 ساعت آینده در ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و برخی مناطق شمال غرب افزایش ابر و در بعداز ظهر و اوایل شب، رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی می‌شود.وی با اشاره به اینکه در 24 ساعت آینده در مناطق مرزی شرق، غرب و جنوب غرب کشور نیز پدیده گرد و غبار دوراز انتظار نیست، اظهار کرد:  آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی بیانگر موقعیت مرکز طوفان حاره ای در شرق کشور عمان است. انتظار می رود که پیامد حرکت غرب سوی آن، طی روزهای چهارشنبه وپنجشنبه 9 و 10 تیر و افزایش ارتفاع موج در سواحل جنوب شرقی کشور بین دو تا سه متر باشد. مدیر کل یش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه دمای کل کشور روند افزایش نسبی دما را طی می کند، افزود: در استان تهران نیز تا اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده روند افزایش دما را خواهیم داشت، بنابراین آسمان تهران در روز چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 تیر، صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای 39 و 28 و 40 و 28 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

تداوم روند افزایش دمای تهران

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس