تردد هواپیماهای 40 شرکت خارجی به ایران

تردد هواپیماهای 40 شرکت خارجی به ایران
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه حدود 40 شرکت هواپیمایی خارجی در حال انجام پرواز به فرودگاه‌های مختلف کشور هستند، توضیح داد که فرودگاه‌های ایران چقدر آماده پذیرش هواپیماهای غول‌پیکر هستند.

تردد هواپیماهای 40 شرکت خارجی به ایران

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه حدود 40 شرکت هواپیمایی خارجی در حال انجام پرواز به فرودگاه‌های مختلف کشور هستند، توضیح داد که فرودگاه‌های ایران چقدر آماده پذیرش هواپیماهای غول‌پیکر هستند.
تردد هواپیماهای 40 شرکت خارجی به ایران

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

دانلود سریال و آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس