ترکیب اصلی آلمان – مجارستان

ترکیب اصلی آلمان – مجارستان
آلمان ها در دیداری دوستانه پیش از یورو 2016 به مصاف مجارستان می رود.

ترکیب اصلی آلمان – مجارستان

آلمان ها در دیداری دوستانه پیش از یورو 2016 به مصاف مجارستان می رود.
ترکیب اصلی آلمان – مجارستان

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس