ترکیب اصلی انگلیس- پرتغال

ترکیب اصلی انگلیس- پرتغال
تیم های ملی انگلیس و پرتغال امشب در دیداری دوستانه مقابل هم قرار می گیرند.‏

ترکیب اصلی انگلیس- پرتغال

تیم های ملی انگلیس و پرتغال امشب در دیداری دوستانه مقابل هم قرار می گیرند.‏
ترکیب اصلی انگلیس- پرتغال

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس