ترکیب اصلی فرانسه- کامرون

ترکیب اصلی فرانسه- کامرون
تیم ملی فرانسه امشب در دیداری دوستانه در نانت، میزبان کامرون هستند.

ترکیب اصلی فرانسه- کامرون

تیم ملی فرانسه امشب در دیداری دوستانه در نانت، میزبان کامرون هستند.
ترکیب اصلی فرانسه- کامرون

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس