ترکیب اصلی پرتغال – ایسلند

ترکیب اصلی پرتغال – ایسلند
دو تیم پرتغال و ایسلند در آخرین بازی دور اول رقابت های یورو به مصاف هم می روند.

ترکیب اصلی پرتغال – ایسلند

دو تیم پرتغال و ایسلند در آخرین بازی دور اول رقابت های یورو به مصاف هم می روند.
ترکیب اصلی پرتغال – ایسلند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس