ترکیب خط دفاعی استقلال مشخص شد

ترکیب خط دفاعی استقلال مشخص شد
استقلال برای فینال جام حذفی به احتمال فراوان با ترکیب مشخصی در خط دفاع خود به میدان می رود.

ترکیب خط دفاعی استقلال مشخص شد

استقلال برای فینال جام حذفی به احتمال فراوان با ترکیب مشخصی در خط دفاع خود به میدان می رود.
ترکیب خط دفاعی استقلال مشخص شد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس