ترکیه به دنبال 3 برابر کردن تجارت با ایران

ترکیه به دنبال 3 برابر کردن تجارت با ایران
وزیر گمرک و تجارت ترکیه در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که آنکارا در صدد است با بیشترین سرعت ممکن تجارت با ایران را سه برابر افزایش دهد.

ترکیه به دنبال 3 برابر کردن تجارت با ایران

وزیر گمرک و تجارت ترکیه در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که آنکارا در صدد است با بیشترین سرعت ممکن تجارت با ایران را سه برابر افزایش دهد.
ترکیه به دنبال 3 برابر کردن تجارت با ایران

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس