ترکیه سفیر خود را از اتریش فراخواند

ترکیه سفیر خود را از اتریش فراخواند

چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با اعلام این مطلب گفته است: اتریش در دوره اخیر به صورت کانون اسلام ستیزی در آمده است. هفته گذشته روزنامه کرونن زیتونگ اتریش در تابلوهای آگهی فرودگاه بین المللی وین مطلبی را با عنوان این که آیا می دانید ترکیه به استثمار جنسی کودکان زیر 15 سال اجازه می دهد، منتشر کرده بود که با واکنش تند آنکارا روبرو شد. وزارت خارجه اتریش در مقابل، انتشار این مطلب را در قالب آزادی مطبوعات در آن کشور ارزیابی کرده بود.پیشتر نیز همین روزنامه با انتشار یک آگهی در فرودگاه وین نوشته بود آیا می دانید سفر به ترکیه به مفهوم حمایت از اردوغان است؟متعاقب این تنش ها، سبستیان کروز وزیر خارجه اتریش خواهان متوقف شدن فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.پیتر دوسکوزیل وزیر دفاع اتریش نیز دولت آنکارا را به دیکتاتوری متهم و تاکید کرده بود که چنین کشوری نمی تواند جایگاهی در اتحادیه اروپا داشته باشد.

ترکیه سفیر خود را از اتریش فراخواند

چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با اعلام این مطلب گفته است: اتریش در دوره اخیر به صورت کانون اسلام ستیزی در آمده است. هفته گذشته روزنامه کرونن زیتونگ اتریش در تابلوهای آگهی فرودگاه بین المللی وین مطلبی را با عنوان این که آیا می دانید ترکیه به استثمار جنسی کودکان زیر 15 سال اجازه می دهد، منتشر کرده بود که با واکنش تند آنکارا روبرو شد. وزارت خارجه اتریش در مقابل، انتشار این مطلب را در قالب آزادی مطبوعات در آن کشور ارزیابی کرده بود.پیشتر نیز همین روزنامه با انتشار یک آگهی در فرودگاه وین نوشته بود آیا می دانید سفر به ترکیه به مفهوم حمایت از اردوغان است؟متعاقب این تنش ها، سبستیان کروز وزیر خارجه اتریش خواهان متوقف شدن فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.پیتر دوسکوزیل وزیر دفاع اتریش نیز دولت آنکارا را به دیکتاتوری متهم و تاکید کرده بود که چنین کشوری نمی تواند جایگاهی در اتحادیه اروپا داشته باشد.

ترکیه سفیر خود را از اتریش فراخواند

مد روز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس