تساوی تیم ملی ایران مقابل اوکراین

تساوی تیم ملی ایران مقابل اوکراین
تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جهانی برابر تیم اوکراین به نتیجه تساوی رسید.

تساوی تیم ملی ایران مقابل اوکراین

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جهانی برابر تیم اوکراین به نتیجه تساوی رسید.
تساوی تیم ملی ایران مقابل اوکراین

عکس های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس