تساوی پر گل تیم های المپیک آلمان و کره جنوبی

تساوی پر گل تیم های المپیک آلمان و کره جنوبی
 دیدار تیمهای آلمان و کره جنوبی  از مرحله گروهی رقابت های المپیک 2016 با تصاویر3-3 به پایان رسید.

تساوی پر گل تیم های المپیک آلمان و کره جنوبی

 دیدار تیمهای آلمان و کره جنوبی  از مرحله گروهی رقابت های المپیک 2016 با تصاویر3-3 به پایان رسید.
تساوی پر گل تیم های المپیک آلمان و کره جنوبی

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس