تصاویری از جدیدترین دعوا در یورو2016/مجارها دقایق پایانی از شکست در رفتند

تصاویری از جدیدترین دعوا در یورو2016/مجارها دقایق پایانی از شکست در رفتند
دو تیم مجارستان و ایسلند در جدالی نچندان زیبا ، به تساوی یک بر یک رسیدند.

تصاویری از جدیدترین دعوا در یورو2016/مجارها دقایق پایانی از شکست در رفتند

دو تیم مجارستان و ایسلند در جدالی نچندان زیبا ، به تساوی یک بر یک رسیدند.
تصاویری از جدیدترین دعوا در یورو2016/مجارها دقایق پایانی از شکست در رفتند

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس