تصمیم در مورد جانشین استیماچ؛ امروز یا فردا

تصمیم در مورد جانشین استیماچ؛ امروز یا فردا
عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان گفت: کمیته فنی باشگاه سپاهان امروز یا فردا تشکیل جلسه خواهد داد و در مورد انتخاب جانشین استیماچ تصمیم‌گیری می‌کند.

تصمیم در مورد جانشین استیماچ؛ امروز یا فردا

عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان گفت: کمیته فنی باشگاه سپاهان امروز یا فردا تشکیل جلسه خواهد داد و در مورد انتخاب جانشین استیماچ تصمیم‌گیری می‌کند.
تصمیم در مورد جانشین استیماچ؛ امروز یا فردا

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس