تصویب سیاست‌های بودجه 96

تصویب سیاست‌های بودجه 96
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب سیاست‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن از ماه آینده آغاز می شود.

تصویب سیاست‌های بودجه 96

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب سیاست‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن از ماه آینده آغاز می شود.
تصویب سیاست‌های بودجه 96

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس