تعرفه 19 درصدی اروپایی‌ها برای خرید میگوی ایرانی

تعرفه 19 درصدی اروپایی‌ها برای خرید میگوی ایرانی
سال گذشته 13 هزار و 100 تن میگوی ایرانی به کشورهای مختلف صادر شده است که به گفته رییس سازمان شیلات، 75 درصد آن به ویتنام و …

تعرفه 19 درصدی اروپایی‌ها برای خرید میگوی ایرانی

سال گذشته 13 هزار و 100 تن میگوی ایرانی به کشورهای مختلف صادر شده است که به گفته رییس سازمان شیلات، 75 درصد آن به ویتنام و …
تعرفه 19 درصدی اروپایی‌ها برای خرید میگوی ایرانی

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس