تعطیلی کارخانه قند کرج و نظر متفاوت 2 وزارتخانه دولتی

تعطیلی کارخانه قند کرج و نظر متفاوت 2 وزارتخانه دولتی
درحالی‌ که مدیر کارخانه قند کرج به‌صراحت اعلام می‌کند، کارخانه وی تعطیل است وزارت صنعت تعطیلی این کارخانه را منکرشده و …

تعطیلی کارخانه قند کرج و نظر متفاوت 2 وزارتخانه دولتی

درحالی‌ که مدیر کارخانه قند کرج به‌صراحت اعلام می‌کند، کارخانه وی تعطیل است وزارت صنعت تعطیلی این کارخانه را منکرشده و …
تعطیلی کارخانه قند کرج و نظر متفاوت 2 وزارتخانه دولتی

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس