تعطیلی 3 ماهه کارخانه‌های سیمان کلید خورد

تعطیلی 3 ماهه کارخانه‌های سیمان کلید خورد
عضو انجمن سیمان با بیان اینکه کارخانه‌های سیمان تولید خود را بین یک تا سه ماه متوقف کرده‌اند، گفت: وضعیت تولید آنقدر اسفناک است که …

تعطیلی 3 ماهه کارخانه‌های سیمان کلید خورد

عضو انجمن سیمان با بیان اینکه کارخانه‌های سیمان تولید خود را بین یک تا سه ماه متوقف کرده‌اند، گفت: وضعیت تولید آنقدر اسفناک است که …
تعطیلی 3 ماهه کارخانه‌های سیمان کلید خورد

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس