تعلیق کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

تعلیق کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

خانم “جو کاکس” ۴۱ ساله، از حزب کارگر، هم چاقو خورد و هم گلوله. وضعیت خانم کاکس وخیم گزارش شده بود و ساعاتی پس از انتقال به بیمارستان اعلام شد که او درگذشته است. برندن کاکس، همسر نماینده درگذشته پارلمان انگلیس گفت حس نفرتی که به قتل جو کاکس منجر شد، همان چیزی بود که او خواهان همبستگی مردم برای زدودنش بود. از سال ١٩٩٠ به این سو این اولین مورد قتل یک نماینده پارلمان بریتانیا به شمار می‌رود.یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی گفت که مهاجم پیش از حمله دست کم دو بار فریاد زد: “اول بریتانیا!”. آنچه گفته می‌شود مهاجم فریاد زده با نام یک گروه دست راستی بریتانیایی مشابهت دارد، هرچند این گروه این حمله را محکوم کرده و گزارشی از ارتباط احتمالی مهاجم با آن منتشر نشده است.حمله به خانم کاکس در آستانه همه‌پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا انجام شده است. هر دو اردوگاه موافق و مخالف ماندن در اتحادیه اروپا، در واکنش به حمله به نماینده پارلمان انگلیس کارزار انتخاباتی خود را متوقف کرده‌اند.پلیس یورکشایر غربی اعلام کرده است که یک مرد ۵۲ ساله به نام “تامی مر” در این رابطه بازداشت شده و سلاح‌های مورد استفاده در حمله نیز ضبط شده است. چهره‌های سیاسی از جناح‌ها و احزاب مختلف انگلیس حمله به جو کاکس را محکوم کرده‌اند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز پیام تسلیتی در این باره فرستاده است.جو کاکس یکی از ۳۶ نماینده‌ای بود که جرمی کوربین، رهبر فعلی حزب کارگر را برای شرکت در رقابت‌های رهبری حزب نامزد کرده بود. خانم کاکس همچنین از نمایندگانی در پارلمان انگلیس بود که خواهان پذیرفتن پناهجویان سوری در این کشور بودند. او در کارهای خیریه نیز فعال بود و پیشتر در بنیاد خیریه آکسفام مسئولیت داشت.جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، با ستایش از جو کاکس گفت او در حال انجام وظیفه‌اش به قتل رسید. کوربین گفت سوالاتی در این باره که خانم کاکس چرا و چگونه به قتل رسیده وجود دارد، اما فعلا همه به فکر همسر او و دو فرزند خردسالش هستند. کوربین گفت: “آنها بدون مادرشان بزرگ می‌شوند، اما می‌توانند عمیقا به کار او، دستاوردهای او و آنچه او بر سرش ایستاد افتخار کنند.”

تعلیق کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

خانم “جو کاکس” ۴۱ ساله، از حزب کارگر، هم چاقو خورد و هم گلوله. وضعیت خانم کاکس وخیم گزارش شده بود و ساعاتی پس از انتقال به بیمارستان اعلام شد که او درگذشته است. برندن کاکس، همسر نماینده درگذشته پارلمان انگلیس گفت حس نفرتی که به قتل جو کاکس منجر شد، همان چیزی بود که او خواهان همبستگی مردم برای زدودنش بود. از سال ١٩٩٠ به این سو این اولین مورد قتل یک نماینده پارلمان بریتانیا به شمار می‌رود.یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی گفت که مهاجم پیش از حمله دست کم دو بار فریاد زد: “اول بریتانیا!”. آنچه گفته می‌شود مهاجم فریاد زده با نام یک گروه دست راستی بریتانیایی مشابهت دارد، هرچند این گروه این حمله را محکوم کرده و گزارشی از ارتباط احتمالی مهاجم با آن منتشر نشده است.حمله به خانم کاکس در آستانه همه‌پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا انجام شده است. هر دو اردوگاه موافق و مخالف ماندن در اتحادیه اروپا، در واکنش به حمله به نماینده پارلمان انگلیس کارزار انتخاباتی خود را متوقف کرده‌اند.پلیس یورکشایر غربی اعلام کرده است که یک مرد ۵۲ ساله به نام “تامی مر” در این رابطه بازداشت شده و سلاح‌های مورد استفاده در حمله نیز ضبط شده است. چهره‌های سیاسی از جناح‌ها و احزاب مختلف انگلیس حمله به جو کاکس را محکوم کرده‌اند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز پیام تسلیتی در این باره فرستاده است.جو کاکس یکی از ۳۶ نماینده‌ای بود که جرمی کوربین، رهبر فعلی حزب کارگر را برای شرکت در رقابت‌های رهبری حزب نامزد کرده بود. خانم کاکس همچنین از نمایندگانی در پارلمان انگلیس بود که خواهان پذیرفتن پناهجویان سوری در این کشور بودند. او در کارهای خیریه نیز فعال بود و پیشتر در بنیاد خیریه آکسفام مسئولیت داشت.جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، با ستایش از جو کاکس گفت او در حال انجام وظیفه‌اش به قتل رسید. کوربین گفت سوالاتی در این باره که خانم کاکس چرا و چگونه به قتل رسیده وجود دارد، اما فعلا همه به فکر همسر او و دو فرزند خردسالش هستند. کوربین گفت: “آنها بدون مادرشان بزرگ می‌شوند، اما می‌توانند عمیقا به کار او، دستاوردهای او و آنچه او بر سرش ایستاد افتخار کنند.”

تعلیق کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس