تعیین جنسیت هنگام خرید بلیت الکترونیکی بازی های لیگ/ورود بانوان به ورزشگاه آزادی آزاد شد؟!

تعیین جنسیت هنگام خرید بلیت الکترونیکی بازی های لیگ/ورود بانوان به ورزشگاه آزادی آزاد شد؟!
سایت جماران نوشت:فرم های ثبت نام خرید بلیت بازی پرسپولیس و راه آهن و سایر بازی ها به گونه ای تنظیم شده که گویی حضور بانوان در استادیوم آزادی برای این بازی آزاده شده است؟!

تعیین جنسیت هنگام خرید بلیت الکترونیکی بازی های لیگ/ورود بانوان به ورزشگاه آزادی آزاد شد؟!

سایت جماران نوشت:فرم های ثبت نام خرید بلیت بازی پرسپولیس و راه آهن و سایر بازی ها به گونه ای تنظیم شده که گویی حضور بانوان در استادیوم آزادی برای این بازی آزاده شده است؟!
تعیین جنسیت هنگام خرید بلیت الکترونیکی بازی های لیگ/ورود بانوان به ورزشگاه آزادی آزاد شد؟!

آپدیت نود 32

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس