تقاضای ارز تا پایان سال چقدر خواهد بود؟

تقاضای ارز تا پایان سال چقدر خواهد بود؟
مشاور رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه بررسی عرضه و تقاضای ارز در سال 95 نشان می دهد که با نفت بشکه‌ای حدود 40 دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است، گفت: با توجه به 71 میلیارد دلار نیاز سالانه ارزی و درآمد ارزی 76 میلیارد دلاری و با فرض قیمت هر بشکه نفت 40 دلار به نظر می‌رسد که تعادل در بازار ارز از نظر منابع و مصارف برقرار خواهد بود.

تقاضای ارز تا پایان سال چقدر خواهد بود؟

مشاور رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه بررسی عرضه و تقاضای ارز در سال 95 نشان می دهد که با نفت بشکه‌ای حدود 40 دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است، گفت: با توجه به 71 میلیارد دلار نیاز سالانه ارزی و درآمد ارزی 76 میلیارد دلاری و با فرض قیمت هر بشکه نفت 40 دلار به نظر می‌رسد که تعادل در بازار ارز از نظر منابع و مصارف برقرار خواهد بود.
تقاضای ارز تا پایان سال چقدر خواهد بود؟

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس