تلگرام 12 ماه دیگر بیشتر مهمان ایرانیان نیست/ عکس

تلگرام 12 ماه دیگر بیشتر مهمان ایرانیان نیست/ عکس
صفحه رسمی تلگرام: نمی‌توانیم با تصمیم ایرانی‌ها(انتقال سرور به داخل ایران) همکاری کنیم و احتمالا فقط تا 12 ماه دیگر بین ایرانیان …

تلگرام 12 ماه دیگر بیشتر مهمان ایرانیان نیست/ عکس

صفحه رسمی تلگرام: نمی‌توانیم با تصمیم ایرانی‌ها(انتقال سرور به داخل ایران) همکاری کنیم و احتمالا فقط تا 12 ماه دیگر بین ایرانیان …
تلگرام 12 ماه دیگر بیشتر مهمان ایرانیان نیست/ عکس

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس