تمرین تیم‌ملی در زمین پژوهشکده صنعت‌نفت

تمرین تیم‌ملی در زمین پژوهشکده صنعت‌نفت
تیم ملی فوتبال ایران از فردا دوباره تمرینات خود را در زمین پژوهشکده صنعت نفت برای بازی با عمان پیگیری خواهد کرد.

تمرین تیم‌ملی در زمین پژوهشکده صنعت‌نفت

تیم ملی فوتبال ایران از فردا دوباره تمرینات خود را در زمین پژوهشکده صنعت نفت برای بازی با عمان پیگیری خواهد کرد.
تمرین تیم‌ملی در زمین پژوهشکده صنعت‌نفت

عکس های داغ جدید

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس