تنش آبی جامانده در ایران

تنش آبی جامانده در ایران
بحران آبی در استان‌های کشور حدود 15 سال است که شدت یافته؛ هرچند باتوجه به افزایش بارش‌ها و تدابیر در نظر گرفته شده طی دو سال اخیر تعداد استان‌های درگیر این بحران کاهش یافت و 246 شهر از تنش آبی خارج شدند، اما همچنان 301 شهر با تنش آبی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

تنش آبی جامانده در ایران

بحران آبی در استان‌های کشور حدود 15 سال است که شدت یافته؛ هرچند باتوجه به افزایش بارش‌ها و تدابیر در نظر گرفته شده طی دو سال اخیر تعداد استان‌های درگیر این بحران کاهش یافت و 246 شهر از تنش آبی خارج شدند، اما همچنان 301 شهر با تنش آبی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
تنش آبی جامانده در ایران

لایسنس نود 32 ورژن 9

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس