تورم مزمن منشا رکود اقتصادی ایران است

تورم مزمن منشا رکود اقتصادی ایران است

کمیل طیبی  درباره موضوع تک رقمی شدن تورم و انتقاد برخی فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه  که آیا دولت نباید به جای مهار تورم، خروج از رکود را در دستور کار قرار می‌داد، توضیح داد: به نظر من سیاست دولت برای کنترل تورم درست بوده است. کسانی که مطرح می‌کنند دولت باید خروج از رکود اقتصادی را نسبت به مهار تورم در اولویت قرار می‌داد، نگاهی غیر علمی به موضوع دارند. چون اگر به روند شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که افزایش مدام قیمت‌ها در اقتصاد ایران، تورمی مزمن را پدید آورده است. وی درباره تورم در اقتصاد ایران توضیح داد: تورم قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ و با افزایش درآمدهای نفتی ایجاد و منجر به افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها شد و این رویه در بعد از انقلاب شدت پیدا کرد. بنابراین تورم در ایران ریشه‌های ساختاری دارد. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: یکی از دلایل رشد تورم در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی غیر مولد در طول زمان است. به این ترتیب که دولت در مواقع بسیاری وقتی با کسر بودجه مواجه شده، حتی در شرایط تورمی دست به انتشار پول زده و رشد تورم افزایش بیشتری پیدا کرده است. او توضیح داد: وقتی تورم در اقتصاد کشوری مزمن می‌شود و در سیکل بلند مدت می‌افتد این وضعیت عدم تخصیص منابع را رقم زده و باعث می‌شود در اقتصاد کشور ظرفیت‌سازی انجام نشود و همان ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی برای ساختن بندر، پل و… کوچک شود. وقتی ظرفیت‌ها پایین می‌آید انتقال تکنولوژی هم به موقع صورت نمی‌گیرد. او درباره افزایش تورم در سال‌های اخیر نیز چنین توضیح داد: انباشت تورم در سال‌های اخیر نیز به دلیل افزایش قیمت نفت به وجود آمد و اقتصاد ایران را درگیر بیماری هلندی کرد و ما آثار چنین وضعیتی را علاوه بر رشد تورم در نرخ ارز دیدیم. طیبی ادامه داد: وقتی تورم مزمن می‌شود، به دنبال آن رکود هم به وجود می‌آید. در واقع دلیل اصلی رکود در اقتصاد ما همان تورم است و اگر بخواهیم ریشه‌یابی کرده و این موضوع را حل کنیم باید ابتدا به سراغ تورم برویم. با این حال این دو پدیده‌هایی مقابل هم هستند، ولی در اقتصاد ما این دو با یکدیگر جمع شده‌اند و شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده‌اند که به آن وضعیت رکود تورمی می‌گویند، ولی به طور کلی باید بدانیم که در اقتصاد ایران تورم رکود را به وجود آورده است. وی درباره سیاست دولت یازدهم درباره کنترل وضعیت رکودی‌تورمی توضیح داد: سیاست‌گذاری دولت برای خروج از وضعیت رکود تورمی، مبارزه با تورم بوده که به نظر من اقدام درستی بوده است. من معتقدم اگر تورم به نرخ پایداری برسد، می‌توان کم‌کم زمینه رشد را از طرق مختلف از جمله ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری فراهم کرد. مثلا کنترل تورم منجر به کاهش نرخ سود بانکی هم می شود که خود برای سرمایه‌گذاری انگیزه ایجاد می‌کند. بنابراین کنترل تورم اگر چه ممکن است در کوتاه مدت آثار تشدید شدن وضعیت رکودی داشته باشد ولی در بلند مدت اثر مثبتی دارد.

تورم مزمن منشا رکود اقتصادی ایران است

کمیل طیبی  درباره موضوع تک رقمی شدن تورم و انتقاد برخی فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه  که آیا دولت نباید به جای مهار تورم، خروج از رکود را در دستور کار قرار می‌داد، توضیح داد: به نظر من سیاست دولت برای کنترل تورم درست بوده است. کسانی که مطرح می‌کنند دولت باید خروج از رکود اقتصادی را نسبت به مهار تورم در اولویت قرار می‌داد، نگاهی غیر علمی به موضوع دارند. چون اگر به روند شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که افزایش مدام قیمت‌ها در اقتصاد ایران، تورمی مزمن را پدید آورده است. وی درباره تورم در اقتصاد ایران توضیح داد: تورم قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ و با افزایش درآمدهای نفتی ایجاد و منجر به افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها شد و این رویه در بعد از انقلاب شدت پیدا کرد. بنابراین تورم در ایران ریشه‌های ساختاری دارد. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: یکی از دلایل رشد تورم در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی غیر مولد در طول زمان است. به این ترتیب که دولت در مواقع بسیاری وقتی با کسر بودجه مواجه شده، حتی در شرایط تورمی دست به انتشار پول زده و رشد تورم افزایش بیشتری پیدا کرده است. او توضیح داد: وقتی تورم در اقتصاد کشوری مزمن می‌شود و در سیکل بلند مدت می‌افتد این وضعیت عدم تخصیص منابع را رقم زده و باعث می‌شود در اقتصاد کشور ظرفیت‌سازی انجام نشود و همان ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی برای ساختن بندر، پل و… کوچک شود. وقتی ظرفیت‌ها پایین می‌آید انتقال تکنولوژی هم به موقع صورت نمی‌گیرد. او درباره افزایش تورم در سال‌های اخیر نیز چنین توضیح داد: انباشت تورم در سال‌های اخیر نیز به دلیل افزایش قیمت نفت به وجود آمد و اقتصاد ایران را درگیر بیماری هلندی کرد و ما آثار چنین وضعیتی را علاوه بر رشد تورم در نرخ ارز دیدیم. طیبی ادامه داد: وقتی تورم مزمن می‌شود، به دنبال آن رکود هم به وجود می‌آید. در واقع دلیل اصلی رکود در اقتصاد ما همان تورم است و اگر بخواهیم ریشه‌یابی کرده و این موضوع را حل کنیم باید ابتدا به سراغ تورم برویم. با این حال این دو پدیده‌هایی مقابل هم هستند، ولی در اقتصاد ما این دو با یکدیگر جمع شده‌اند و شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده‌اند که به آن وضعیت رکود تورمی می‌گویند، ولی به طور کلی باید بدانیم که در اقتصاد ایران تورم رکود را به وجود آورده است. وی درباره سیاست دولت یازدهم درباره کنترل وضعیت رکودی‌تورمی توضیح داد: سیاست‌گذاری دولت برای خروج از وضعیت رکود تورمی، مبارزه با تورم بوده که به نظر من اقدام درستی بوده است. من معتقدم اگر تورم به نرخ پایداری برسد، می‌توان کم‌کم زمینه رشد را از طرق مختلف از جمله ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری فراهم کرد. مثلا کنترل تورم منجر به کاهش نرخ سود بانکی هم می شود که خود برای سرمایه‌گذاری انگیزه ایجاد می‌کند. بنابراین کنترل تورم اگر چه ممکن است در کوتاه مدت آثار تشدید شدن وضعیت رکودی داشته باشد ولی در بلند مدت اثر مثبتی دارد.

تورم مزمن منشا رکود اقتصادی ایران است

لردگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس