توزیع 13 هزار میلیارد تومان یارانه نان در کشور

توزیع 13 هزار میلیارد تومان یارانه نان در کشور
وزیر کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه استان اردبیل جزو اولین مقصد سفر هیات دولت بود و تصمیمات خوبی نیز در سفر گرفته شده است، یادآور شد: ما با کاهش شدید قیمت نفت روبه‌رو شدیم به طوری که پرداخت حقوق و یارانه مردم و 13 هزار میلیارد تومان یارانه به نان سبب شده تا با ضعف‌هایی در مسیر توسعه روبه‌رو باشیم اما دوره پسابرجام نوید روزهای خوبی را می‌دهد.

توزیع 13 هزار میلیارد تومان یارانه نان در کشور

وزیر کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه استان اردبیل جزو اولین مقصد سفر هیات دولت بود و تصمیمات خوبی نیز در سفر گرفته شده است، یادآور شد: ما با کاهش شدید قیمت نفت روبه‌رو شدیم به طوری که پرداخت حقوق و یارانه مردم و 13 هزار میلیارد تومان یارانه به نان سبب شده تا با ضعف‌هایی در مسیر توسعه روبه‌رو باشیم اما دوره پسابرجام نوید روزهای خوبی را می‌دهد.
توزیع 13 هزار میلیارد تومان یارانه نان در کشور

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس