توقف سفته‌بازی در بازار ارز

توقف سفته‌بازی در بازار ارز
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز گفت: بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شد.

توقف سفته‌بازی در بازار ارز

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز گفت: بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شد.
توقف سفته‌بازی در بازار ارز

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس