توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا و تاثیر آن بر برجام

توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا و تاثیر آن بر برجام
بنا بر حکم دادگاه عالی آمریکا دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا می‌تواند محل پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری در …

توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا و تاثیر آن بر برجام

بنا بر حکم دادگاه عالی آمریکا دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا می‌تواند محل پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری در …
توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا و تاثیر آن بر برجام

آپدیت نود 32 ورژن 9

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس