تولید 7 خودرو متوقف شد

تولید 7 خودرو متوقف شد
اردیبهشت ماه امسال تولید هفت مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

تولید 7 خودرو متوقف شد

اردیبهشت ماه امسال تولید هفت مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.
تولید 7 خودرو متوقف شد

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس