توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود

توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود
اریک توهیر، مالک اندونزیایی اینتر اذعان داشت که آرزو دارد روزی لیونل مسی به اینتر ملحق شود.

توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود

اریک توهیر، مالک اندونزیایی اینتر اذعان داشت که آرزو دارد روزی لیونل مسی به اینتر ملحق شود.
توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس