تکذیب بخشودگی بدهی کشورها به ایران

تکذیب بخشودگی بدهی کشورها به ایران
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خبر منتشرشده در خصوص بخشودگی بدهی کشورهای سودان و اردن را کاملاً بی‌اساس و کذب محض دانست.

تکذیب بخشودگی بدهی کشورها به ایران

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خبر منتشرشده در خصوص بخشودگی بدهی کشورهای سودان و اردن را کاملاً بی‌اساس و کذب محض دانست.
تکذیب بخشودگی بدهی کشورها به ایران

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس