تکذیب پیوستن حسن‌زاده به ماشین‌سازی(عکس)

تکذیب پیوستن حسن‌زاده به ماشین‌سازی(عکس)
مهاجم ذوب‌آهن اصفهان انتقالش به باشگاه ماشین سازی تبریز را رد کرد.

تکذیب پیوستن حسن‌زاده به ماشین‌سازی(عکس)

مهاجم ذوب‌آهن اصفهان انتقالش به باشگاه ماشین سازی تبریز را رد کرد.
تکذیب پیوستن حسن‌زاده به ماشین‌سازی(عکس)

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس