ثبت رکوردی عجیب از سویا

ثبت رکوردی عجیب از سویا

تیم هفتم لالیگا فینالیست لیگ اروپا و کوپا دل ری نتوانست در هیچ یک از بازی‌های خارج از خانه در لالیگا به پیروزی دست پیدا کند.شاگردان اونای امری به عنوان تیم مهمان 9 تساوی به دست آوردند و 10 بار مغلوب میزبانان خود شدند. 9 امتیازی که از بازی‌های خارج از خانه کسب کردند آنها را میان برترین تیم‌های مهمان در رتبه دوم قرار داد. لوانته پیش از این قرار دارد و از این دیدارها تنها 16 امتیاز کسب کرد، اما در یکی از دیدارها پیروز شد.   اگر به دیگر تیم‌های حاضر در لیگ‌های اروپا نگاه کنیم هیچ تیمی نیست که نتوانسته باشد حتی یک بازی خارج از خانه را پیروش نشود. تیم اندلسی چهارمین تیم منتخب در بیرون از ورزشگاه خود بود. فروزینونه با او برابر است. تنها لوانته (شش امتیاز) استون ویلان (شش امتیاز) و ترویس (هشت امتیاز) کمتر از فینالیست لیگ اروپا در دیدارهای بیرون از خانه امتیاز کسب کردند.سویا در ورزشگاه خود پیسخوان قدرتمند ظاهر شد و 14 پیروزی و یک تساوی کسب کرد و چهار بار مغلوب حریفان خود شد. آنها در بازی‌های خانگی 43 امتیاز کسب کردند. سویا با احتساب بازی‌های خانگی در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.

ثبت رکوردی عجیب از سویا

تیم هفتم لالیگا فینالیست لیگ اروپا و کوپا دل ری نتوانست در هیچ یک از بازی‌های خارج از خانه در لالیگا به پیروزی دست پیدا کند.شاگردان اونای امری به عنوان تیم مهمان 9 تساوی به دست آوردند و 10 بار مغلوب میزبانان خود شدند. 9 امتیازی که از بازی‌های خارج از خانه کسب کردند آنها را میان برترین تیم‌های مهمان در رتبه دوم قرار داد. لوانته پیش از این قرار دارد و از این دیدارها تنها 16 امتیاز کسب کرد، اما در یکی از دیدارها پیروز شد.   اگر به دیگر تیم‌های حاضر در لیگ‌های اروپا نگاه کنیم هیچ تیمی نیست که نتوانسته باشد حتی یک بازی خارج از خانه را پیروش نشود. تیم اندلسی چهارمین تیم منتخب در بیرون از ورزشگاه خود بود. فروزینونه با او برابر است. تنها لوانته (شش امتیاز) استون ویلان (شش امتیاز) و ترویس (هشت امتیاز) کمتر از فینالیست لیگ اروپا در دیدارهای بیرون از خانه امتیاز کسب کردند.سویا در ورزشگاه خود پیسخوان قدرتمند ظاهر شد و 14 پیروزی و یک تساوی کسب کرد و چهار بار مغلوب حریفان خود شد. آنها در بازی‌های خانگی 43 امتیاز کسب کردند. سویا با احتساب بازی‌های خانگی در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.

ثبت رکوردی عجیب از سویا

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس