جان کری هم به اردوغان هشدار داد!

جان کری هم به اردوغان هشدار داد!

جان کری در کنفرانس خبری مشترک با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که امریکا در کنار دولت منتخب ترکیه می ایستد. وی با این حال افزود: ما از دولت ترکیه می خواهیم تا به استانداردهای نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون احترام بگذارد. کری اضافه کرد: ما قطعا از کشاندن کودتاچیان به محکمه ی عدالت حمایت می کنیم اما نسبت به اعمال و رفتارهایی فراتر از آن هشدار می دهیم و بر پایبندی بر حکومت دموکراسی تاکید می ورزیم. لازم به ذکر است که اردوغان در روزهای پس از کودتای نافرجام اقدام به برکناری بسیاری از مقامات نظامی و قضایی کرده است. وی همچنین از احتمال بازگرداندن حکم اعدام برای مجازات کودتاچیان سخن گفته است.دغدغه و نگرانی غربی برای عوامل کودتا و دموکراسی در حالیست که کودتاگرانی که هنوز در یکی از پادگان‌های ترکیه حضور دارند در تلاش برای خارج کردن تانک‌ها و ورود آنها به خیابان‌های استانبول هستند!

جان کری هم به اردوغان هشدار داد!

جان کری در کنفرانس خبری مشترک با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که امریکا در کنار دولت منتخب ترکیه می ایستد. وی با این حال افزود: ما از دولت ترکیه می خواهیم تا به استانداردهای نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون احترام بگذارد. کری اضافه کرد: ما قطعا از کشاندن کودتاچیان به محکمه ی عدالت حمایت می کنیم اما نسبت به اعمال و رفتارهایی فراتر از آن هشدار می دهیم و بر پایبندی بر حکومت دموکراسی تاکید می ورزیم. لازم به ذکر است که اردوغان در روزهای پس از کودتای نافرجام اقدام به برکناری بسیاری از مقامات نظامی و قضایی کرده است. وی همچنین از احتمال بازگرداندن حکم اعدام برای مجازات کودتاچیان سخن گفته است.دغدغه و نگرانی غربی برای عوامل کودتا و دموکراسی در حالیست که کودتاگرانی که هنوز در یکی از پادگان‌های ترکیه حضور دارند در تلاش برای خارج کردن تانک‌ها و ورود آنها به خیابان‌های استانبول هستند!

جان کری هم به اردوغان هشدار داد!

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس