جدیدترین ادعای پرسپولیسی ها:کاوه رضایی را گرفتیم و باز بمب داریم

جدیدترین ادعای پرسپولیسی ها:کاوه رضایی را گرفتیم و باز بمب داریم
پرسپولیسی ها می گویند کاوه رضایی را جذب کرده اند اما او پای هیچ برگه ای را امضا نکرده است.

جدیدترین ادعای پرسپولیسی ها:کاوه رضایی را گرفتیم و باز بمب داریم

پرسپولیسی ها می گویند کاوه رضایی را جذب کرده اند اما او پای هیچ برگه ای را امضا نکرده است.
جدیدترین ادعای پرسپولیسی ها:کاوه رضایی را گرفتیم و باز بمب داریم

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس