جزئیات رتبه‌بندی معلمان در سال 95

جزئیات رتبه‌بندی معلمان در سال 95
مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس مصوبه رتبه‌بندی، افراد کمتر از 6 سابقه مشمول این طرح نمی‌شوند.

جزئیات رتبه‌بندی معلمان در سال 95

مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس مصوبه رتبه‌بندی، افراد کمتر از 6 سابقه مشمول این طرح نمی‌شوند.
جزئیات رتبه‌بندی معلمان در سال 95

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس