جزییات مذاکره گازی ایران و روسیه

جزییات مذاکره گازی ایران و روسیه
معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات گازی ایران و شرکت گاز پروم روسیه گفت: سوآپ گاز روسیه از خاک ایران فعلا در حد ایده است اما ایران آمادگی انجام این کار را دارد.

جزییات مذاکره گازی ایران و روسیه

معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات گازی ایران و شرکت گاز پروم روسیه گفت: سوآپ گاز روسیه از خاک ایران فعلا در حد ایده است اما ایران آمادگی انجام این کار را دارد.
جزییات مذاکره گازی ایران و روسیه

world press news

خبرگذاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس