جواب MRI آرام طبع مثبت بود

جواب MRI آرام طبع مثبت بود
کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد با توجه به نتیجه MRI، از روند درمان مدافع چپ سرخپوشان راضی است.

جواب MRI آرام طبع مثبت بود

کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد با توجه به نتیجه MRI، از روند درمان مدافع چپ سرخپوشان راضی است.
جواب MRI آرام طبع مثبت بود

روزنامه ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس