جوانان لیگ برتری مدرک مربیگری گرفتند (عکس)

جوانان لیگ برتری مدرک مربیگری گرفتند (عکس)
دوره مربیگری درجه C  کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایطی در ورزشگاه کاوه تهران به پایان رسید که بسیاری از بازیکنان جوان شاغل در لیگ برتر از حالا مدرک مربیگری دریافت کردند.

جوانان لیگ برتری مدرک مربیگری گرفتند (عکس)

دوره مربیگری درجه C  کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایطی در ورزشگاه کاوه تهران به پایان رسید که بسیاری از بازیکنان جوان شاغل در لیگ برتر از حالا مدرک مربیگری دریافت کردند.
جوانان لیگ برتری مدرک مربیگری گرفتند (عکس)

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس