جولان مال‌فروشی در بورس

جولان مال‌فروشی در بورس
در سال‌های اخیر بارها شاهد نوسانات شدید سهم روی موج شایعات بوده‌ایم. با پیگیری شایعات معمولا ریشه نوسانات شدید سهم به ملک یا یک دارایی می‌رسد که زمزمه‌هایی از فروش آن در شرکت به گوش می‌رسد. این موضوع بهترین شرایط را برای برخی نوسان‌گیران ایجاد می‌کند.

جولان مال‌فروشی در بورس

در سال‌های اخیر بارها شاهد نوسانات شدید سهم روی موج شایعات بوده‌ایم. با پیگیری شایعات معمولا ریشه نوسانات شدید سهم به ملک یا یک دارایی می‌رسد که زمزمه‌هایی از فروش آن در شرکت به گوش می‌رسد. این موضوع بهترین شرایط را برای برخی نوسان‌گیران ایجاد می‌کند.
جولان مال‌فروشی در بورس

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس