حال و روز این روزهای صنایع غذایی ایران از کاله تا پگاه

حال و روز این روزهای صنایع غذایی ایران از کاله تا پگاه
در هفته‌ای که گذشت اخبار ضد و نقیضی از اخراج 400 نفر از کارکنان شرکت صنایع غذایی کاله به گوش می‌رسید. از آنجا که کاله در گزارش‌ …

حال و روز این روزهای صنایع غذایی ایران از کاله تا پگاه

در هفته‌ای که گذشت اخبار ضد و نقیضی از اخراج 400 نفر از کارکنان شرکت صنایع غذایی کاله به گوش می‌رسید. از آنجا که کاله در گزارش‌ …
حال و روز این روزهای صنایع غذایی ایران از کاله تا پگاه

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس