حسنی خو از حراست وزارت ورزش کنار رفت

حسنی خو از حراست وزارت ورزش کنار رفت
مدیرعامل جدید استقلال از حضو ر در پست مدیر کلی حراست وزارت ورزش و جوانان کنار رفت.

حسنی خو از حراست وزارت ورزش کنار رفت

مدیرعامل جدید استقلال از حضو ر در پست مدیر کلی حراست وزارت ورزش و جوانان کنار رفت.
حسنی خو از حراست وزارت ورزش کنار رفت

دانلود فیلم خارجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس