حسین زمان: وزیر ارشاد استعفا دهد

حسین زمان: وزیر ارشاد استعفا دهد

گروه فرهنگي: «حسین زمان»، خواننده ی پاپ در یادداشتی در صفحه ی شخصی خود با اشاره به لغو کنسرت های اخیر کلهر و ناظری در نیشابور، خطاب به وزیر ارشاد نوشت: ای کاش بضاعت کناره گیری و استعفای از مسوولیتتان را داشته باشید تا بیش از این برای خود شرمندگی نخرید.به گزارش انصاف نیوز، حسین زمان نوشته است:آقای وزیر ارشاد! وقتی مسوولیت قبول می کنید باید با تکیه بر وجدانتان نهایت تلاش خود را برای انجام وظایف محوله بنمایید و زمانی که اجازه ی کار و خدمت به شما داده نمی شود، وقتی کارشکنی می کنند و پنجه بر صورت اهالی هنر می کشند شما موظفید این موارد خلاف را به اطلاع مردم برسانید.با همه توانتان از ظرفیت های قانونی که در اختیار دارید برای مقابله استفاده نمایید و شجاعانه هزینه های آن را به جان و دل خریدار باشید. با محافظه کاری و سکوت و مماشات راه به جایی نخواهید برد و آنچه عایدتان می شود بی اعتمادی مردم و شرمندگی است.هر مسوولی که بضاعتش مبتنی بر حمایت و پشتیبانی مردم باشد، هراسی به دل راه نخواهد داد و با رشادت در جهت احقاق حقوق مردم و خدمت به ایشان گام برخواهد داشت چرا که حمایت مردم بالاترین پشت گرمی برای خدمتگزاران واقعی است، و هر مسوولی که بضاعتش مبتنی بر ترس و وحشت و دلهره از دست دادن پست و مقام باشد محکوم به دست بوسی و خدمت به قدرت مدارانی است که مردم را از خود نمی دانند و تنها به بقای قدرت خود فکر می کنند.شما حتی جرأت نکردید به من اعلام کنید چه نهادی چهارده سال است دستور به توقف فعالیت های من داده است، من نخواستم کاری برای من انجام دهید و تنها خواستم بدانم مغضوب چه کسانی هستم اما سکوت کردید و سرپوش گذاشتید. معلوم است که بضاعتتان چقدر است. هر روز شاهد بی احترامی و تعرض به حقوق هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه ی موسیقی هستیم و شما و مجموعه ی تحت امرتان تنها نظاره گرید و و در اوج تلاشتان فقط حرف می زنید و اظهار تأسف می کنید.صیانت از جایگاه اساتید ارزشمندی همچون شهرام ناظری، کیهان کلهر و دیگر هنرمندان گرانقدری که سرمایه های موسیقی این کشورند و هر یک گوهری گرانبها، وظیفه ی شماست. حال که انجام این وظیفه در توانتان نیست، ای کاش بضاعت کناره گیری و استعفای از مسوولیتتان را داشته باشید تا بیش از این برای خود شرمندگی نخرید.

حسین زمان: وزیر ارشاد استعفا دهد

گروه فرهنگي: «حسین زمان»، خواننده ی پاپ در یادداشتی در صفحه ی شخصی خود با اشاره به لغو کنسرت های اخیر کلهر و ناظری در نیشابور، خطاب به وزیر ارشاد نوشت: ای کاش بضاعت کناره گیری و استعفای از مسوولیتتان را داشته باشید تا بیش از این برای خود شرمندگی نخرید.به گزارش انصاف نیوز، حسین زمان نوشته است:آقای وزیر ارشاد! وقتی مسوولیت قبول می کنید باید با تکیه بر وجدانتان نهایت تلاش خود را برای انجام وظایف محوله بنمایید و زمانی که اجازه ی کار و خدمت به شما داده نمی شود، وقتی کارشکنی می کنند و پنجه بر صورت اهالی هنر می کشند شما موظفید این موارد خلاف را به اطلاع مردم برسانید.با همه توانتان از ظرفیت های قانونی که در اختیار دارید برای مقابله استفاده نمایید و شجاعانه هزینه های آن را به جان و دل خریدار باشید. با محافظه کاری و سکوت و مماشات راه به جایی نخواهید برد و آنچه عایدتان می شود بی اعتمادی مردم و شرمندگی است.هر مسوولی که بضاعتش مبتنی بر حمایت و پشتیبانی مردم باشد، هراسی به دل راه نخواهد داد و با رشادت در جهت احقاق حقوق مردم و خدمت به ایشان گام برخواهد داشت چرا که حمایت مردم بالاترین پشت گرمی برای خدمتگزاران واقعی است، و هر مسوولی که بضاعتش مبتنی بر ترس و وحشت و دلهره از دست دادن پست و مقام باشد محکوم به دست بوسی و خدمت به قدرت مدارانی است که مردم را از خود نمی دانند و تنها به بقای قدرت خود فکر می کنند.شما حتی جرأت نکردید به من اعلام کنید چه نهادی چهارده سال است دستور به توقف فعالیت های من داده است، من نخواستم کاری برای من انجام دهید و تنها خواستم بدانم مغضوب چه کسانی هستم اما سکوت کردید و سرپوش گذاشتید. معلوم است که بضاعتتان چقدر است. هر روز شاهد بی احترامی و تعرض به حقوق هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه ی موسیقی هستیم و شما و مجموعه ی تحت امرتان تنها نظاره گرید و و در اوج تلاشتان فقط حرف می زنید و اظهار تأسف می کنید.صیانت از جایگاه اساتید ارزشمندی همچون شهرام ناظری، کیهان کلهر و دیگر هنرمندان گرانقدری که سرمایه های موسیقی این کشورند و هر یک گوهری گرانبها، وظیفه ی شماست. حال که انجام این وظیفه در توانتان نیست، ای کاش بضاعت کناره گیری و استعفای از مسوولیتتان را داشته باشید تا بیش از این برای خود شرمندگی نخرید.

حسین زمان: وزیر ارشاد استعفا دهد

خرید بک لینک

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس